První čtyři knihy z edice vydal ve svém nakladatelství Golem Vlado Ríša. Když sám knihy přestal vydávat, předal Wetemau do edice Ikaros, která patřila k časopisu Ikaria, jehož byl šéfredaktorem. Ikarii (a tedy i edici Ikaros) tehdy vydávala Mladá fronta. Nakladatelství později Ikarii zlikvidovalo, leč Vladovi Ríšovi se podařilo časopis vzkřísit jako Fénixe z popela pod názvem XB-1. Za těchto okolností se Adamovi Andresovi příčilo oslovit Mladou frontu s novým rukopisem, a raději si našel jiného nakladatele. Vzhledem k tomu, že Wetemaa už má ve světě fantasy zvuk, sedmou knihu vydalo hned první oslovené nakladatelství, Straky na vrbě. Spolupráce je příjemná a určitě nezůstane u jedné jediné knihy.

WETEMAA - kniha osudu jedenácti družiníků krále Gudleifra

(nakladatelství Golem Ríša, Praha 1992)

Cena Ikaros 1993 za nejlepší fantasy a sci-fi knihu roku

Cena Plivník za nejhorší grafickou úpravu

 

 

WETEMAA II. - O cestě do Jižního Edagwonu

(nakladatelství Golem Ríša, Praha 1995)

Nominace na cenu ASFFH (Akademie sci-fi, fantasy a hororu)  1995

 

 

WETEMAA - reedice ve čtyřech dílech

(edice Pevnost, nakladatelství Wolf publishing, Praha  2005)

  

 

 

HRÚTVANG

(nakladatelství Golem Ríša, Praha 1996)

(edice Pevnost, nakladatelství Epocha, Praha 2008)

  

 

 

SÁGA O HALLDOROVI Z MORTALUNY

(nakladatelství Golem Ríša a Netopejr, Praha 2004

 

 

RYTÍŘI KNĚŽNY RHONWEN

(nakladatelství Mladá fronta, Praha 2004)

 

 

 

SÁGA O WANNOVI, SYNU ORLYGOVĚ

(nakladatelství Mladá fronta, Praha 2006)

 

 

WETEMAA - KORUNA ÉLLADU

(nakladatelství Straky na vrbě, Praha 2013)