ÉLLAD

   "Země Éllad je veliká a rozlehlá. Na jihu ji ohraničuje hustý Hvozd, ve kterém žijí lesní mužíci, potomci lidí ze země Éllad a lidí ze země za duhou. Na východě je země Éllad pustá a mrazivá. Je tam skalnatá pustina a věčná zima, jaro a léto tam trvá dohromady čtyři měsíce. Žije tam hodně stvůr a málo lidí, a ta hrstka, která tu vydržela, se uzavírá v nepřístupných skalních obydlích. Divoké skály pak pomalu přecházejí ve vysoký horský masív, tak strmý, že jej ještě nikdo krom Strážce Stezky nepřekročil, a tak nehostinný, že se ho nikdo ani neodvážil přeletět na koni létavci ze stájí paní Haduwig, proto lidé ze země Éllad nemají tušení, co se nalézá na druhé straně Dankradu. Západní břehy Élladu omývá moře. Zem je tu bohatá a úrodná, s háji ovocných stromů a s žírnými pastvinami. Muži této země se však ještě nenaučili stavět velké koráby, a proto se plaví jen na rybářských bárkách při pobřeží a na obzoru pro ně končí svět. Sever země Éllad je hornatý a zrádný. Hory mezi sebou skrývají žhavé pouště a skalní bludiště, a tam někde stojí na vysoké skále hrad Loren, z jedné strany chráněn jezerem a z druhé Labyrintem. Ve vnitrozemí jsou mírně zvlněné roviny, je tu více lesů než polí a žije tu mnoho lidí." 

 

Tak líčí v úvodu své knihy zemi Éllad Ceredig Mořeplavec.