LESNÍ MUŽÍCI

Potomci lidí ze země Éllad a lidí ze světa za duhou. V dobách, kdy bojoval Orlyg o moc s Getenekem, se část lidí ze světa za duhou přidala na stranu Orlygovu, část na stranu Getenekovu. Když Orlyg zvítězil, losovali lidé ze světa za duhou, kdo zůstane ve vlasti a kdo ji opustí, protože svár už byl v tomto národě příliš zakořeněn. Orlygovi příznivci prohráli, odešli tedy do země Éllad a usídlili se v rozsáhlém Hvozdě na jejím jihu. TAdy se postupně smísili s lidmi, takže se stali odolnějšími než jejich příbuzní, kteří zůstali ve světě za duhou. Přesto jsou lesní mužíci jemnější a subtilnější než lidé. Většinou jsou plavovlasí a zelenoocí a na rozdíl od ostatníh obyvatel země Éllad stalé hovoří Starým jazykem. Orlyg je za jejich věrnost odměnil tim, že jim svěřil do opatrování čtyři posvátné knihy Kanu, Argunnu, Ela-siponu a Orsanu. Mezi lesními mužíky a lidmi ze světa za duhou existuje stále určité spojení, protože praotec lesních mužíků je vždy vyslancem ze světa za duhou, který o lesní mužíky pečuje a ochraňuje je.