JIH

 

Podnebí jižního Élladu je relativně vlídné. Zimy jsou sice tuhé, ale obyvatele nesužují sněhové vichřice, jaké se s oblibou prohánějí po pláních severního Élladu. Zemědělství by se tu jistě dobře dařilo, kdyby byla oblast osídlená tak hustě, jako centrální Éllad, ale tomu brání nejhojnější výskyt nadpřirozených bytostí v celém Élladu. Zároveň tu také žije nejvíce mágů, čarodějek, kouzelníků a vědem v celé zemi a lidé s tímto nadáním sem přicházejí studovat ze všech končin země. Na jihu tvoří hranice Élladu Hvozd lesních mužíků.

Zajímavé lokality

Háj nenarozených dětí

Háj nenarozených dětí na jihozápadě Élladu je místem, kam se dostávají duše dětí, které se nestačily ani jednou nadechnout a do jejichž tělíčka tedy duše nevstoupila. Nezemřela a tak nemůže vstoupit do Getenekovy říše. Tyto duše tu čekají na příležitost narodit se znovu když někde přijdou na svět...

Hvozd lesních mužíků

Hvozd lesních mužíků tvoří jižní hranici země Éllad. Na rozdíl od většiny élladských lesů není smíšený, ale listnatý s převahou dubů a buků. Pramení tu několik élladských řek, ale žádná, která by tekla na jih. Centrální část Hvozdu je tvořena krasovou oblastí. Lesní mužíci jeskynní komplex nazývají...

Severinx

Severinx byla jediné království v zemi Éllad před jejím sjednocení Sutriwaxy. Královský titul získali vládcové Severingy proto, že jejich město slynulo obrovskou vážností kvůli šperkům z černých perel, které zesilovaly schopnosti čarodějek, kouzelnic a vědem. Byl přísný zákaz tyto šperky ze...

Varandurovo jezero

Varandurovo jezero patří mezi největší élladská jezera. Leží na jihovýchodě Zadní Ottwary, jeho jižní břehy lemuje Hvozd lesních mužíků, na východě omývají vody jezera úpatí Dankradu. Podle legend měl na březích tohoto jezera jednu ze svých kovářských dílen Varandur a tady také spatřil světlo světa...