Varandurovo jezero

Varandurovo jezero

Varandurovo jezero patří mezi největší élladská jezera. Leží na jihovýchodě Zadní Ottwary, jeho jižní břehy lemuje Hvozd lesních mužíků, na východě omývají vody jezera úpatí Dankradu. Podle legend měl na březích tohoto jezera jednu ze svých kovářských dílen Varandur a tady také spatřil světlo světa meč Pánů draků Hrútvang vykovaný v dračím dechu.