Hrútvang

Hrútvang

Hrútvang je jeden z mála mečů, které vykoval Varandur a které nejsou v držení élladských Bohů. O jeho vzniku se praví toto:

...Stalo se, že Getenek přišel o svůj meč v jednom z nesčetných soubojů s Orlygem. Čepel se zlomila a Getenek požádal Varandura, aby mu vykoval meč nový, lepší. Varandur vzal nejlepší železo, které kdy vyrval z útrob země, odebral se do své kovárny na břehu jezera a začal pracovat.

Už zbývalo jen málo, aby byl meč hotov, když Varandurovi zhasl oheň ve výhni. Sedmkrát jej znovu rozkřesal, sedmkrát mu jej vítr a déšť uhasil. Varandur už měl brzy odevzdat meč Getenekovi, a stále jej nemohl dokončit.

Tehdy se stalo, že kolem letěl drak. Když viděl, v jakých nesnázích Varandur je, snesl se na břeh jezera a nabídl nešťastnému Bohu svou pomoc. Jeho plamenný dech nahradil žár výhně a Varandur mohl svou práci odevzdat včas.

Jenže Getenekovi se meč nelíbil. Zaplatil za něj sice sjednanou cenu, ale požádal Varandura, aby mu vykoval jiný. A tak Varandur první meč, který pojmenoval Hrútvang, věnoval z vděčnosti drakovi, který mu pomohl, a odměnil ho za to ještě něčím: darovla mu lidskou duši a jméno Ela-Sidrah, Pán draků.

 

Hrútvang je kovaný v dračím dechu, proto je drakům smrtelně nebezpečný. Obyčejná zbraň může draka zranit, ale je velmi málo pravděpodobné, že ho zabije, a proto se draci obyčejných zbraní příliš nebojí. Páni draků jsou částečně lidé, proto jsou (i když si většina lidí myslí opak) zranitelnější než draci. Ale Hrútvang zabije jak Pána draků, tak jakéhokoliv draka pouhým škrábnutím. Proto ho vždy nosí u pasu aktuální Pán draků, aby byli draci v bezpečí. Pokud je známo, jen jedinkrát se stalo, že byl Hrútvang v držení někoho jiného než Pána draků, byť byl dotyčný také z krve Pánů draků. Byl to Gunnlaug, bratr Pána draků Askadrina. Meče se zmocnil náhodou, protože když letěl Askadrin zemřít na Ostrov umírajících draků v moři, zapomněl si odepnout pás a meč nechat v Paláci. Gunnlaug jej potom mrtvému bratrovi uzmul a měl v úmyslu pomocí této zbraně zabít všechny čtyři Askadrinovy děti, aby se mohl Pánem draků stát sám. Příběh o tom, jak získal Hrútvang zpět poslední přeživší z Askadrinových synů, Or, vypráví kniha "Hrútvang".

Jilec Hrútvangu připomíná tvarem letícího draka. Hlavice meče má podobu dračí hlavy, jilec je krk a tělo, roztažená křídla tvoří příčku.