Or

Or

Nejmladší syn Askadrina staršího a Syrgerin se stal Pánem draků po té, co jeho strýc Gunnlaug zprovodil ze světa starší bratry Otkera a Ortvina. Orovi v té době bylo sotva patnáct let, byl jedním z nejmladších Pánů draků. Ještě dlouho musel Pán draků poslouchat svou o sedm let starší starostlivou sestru Tanaquil, která umírala hrůzou, že ho ztratí, kdykoliv opustil Palác. Oba sourozenci k sobě po tragédiích, které jejich rodinu postihly, velmi lnuli. Přes veškerou péči své sestry se Or stejně dostal do problémů. Zamiloval se do dcery ottwarského knížete Betherinta Ingerid, ale bylo jasné, že kníže k sňatku s Ingerid nesvolí. Tehdy totiž nebyly vztahy mezi lidmi a draky nijak vřelé. Or nejdřív požádal o pomoc svého přítele Tyra, který měl žádat o Ingeridinu ruku Orovým jménem, ale Tyra to málem stálo život. A tak se Or s Ingerid domluvil, že dá knížeti na vybranou - buď mu dceru v určený den dá, nebo bude Or pustošit jeho zem. Ingerid byla ochotná se za záchranu otcova knížectví "obětovat", ale ani ona, ani Or nepočítali s tím, že se její bratr Rodvin rozhodne ji zachránit a drakovi se postavit. A že mu s tím budou pomáhat dva dobrodruzi. Tím se situace zkomplikovala, protože Or v souboji nemohl zabít Ingeridina bratra, a tak se do Paláce vrátil bez Ingerid. Nicméně o jeho vztahu k ottwarské princezně se dozvěděl Gunnlaug a Ingerid unesl, aby Ora vlákal do své moci. Což se mu samozřejmě podařilo. Gunnlaug Ora pouze uvěznil, nezabil ho, protože čekal, že bratrovi přiletí na pomoc i Tanaquil a bude se tak moci sourozenců zbavit najednou. Nepočítal však s tím, že se za ním do Dankradu - byť původně s poněkud jinými úmysly - vydá i Rodvin se svými přáteli. S jejich pomocí se nakonec dračím sourozencům podařilo Gunnlauga porazit. Kníže Betherint po těchto událostech ke sňatku Ingerid s Orem svolil a za vlády jeho nástupce Rodvina panovaly mezi Ottwarany a Pány draků velmi dobré vztahy. Po nástupu Rodvinova dědice se však opět začaly ochlazovat.

Or se v lidské podobě od lidí příliš výrazně nelišil. Měl kaštanové vlasy a pouze výrazně modrozelené oči mohly někomu přijít nápadné. Jako drak byl smaragdově zelený.