Askadrin starší

Askadrin starší

Askadrin starší, syn Paní draků Tanaquil, byl Pánem draků v době, kdy Ottwaře vládl kníže Betherint. Manželka Syrgerin, dcera rytíře ze severu země Éllad, mu porodila čtyři děti, Otkera, Ortvina, Tanaquil a Ora. Mezi prvními třemi dětmi nebyl příliš velký časový odstup, Or se narodil sedm let po Tanaquil a když mu bylo dvanáct, paní Syrgerin při porodu pátého dítěte zemřela. Novorozená holčička nepřežila dva dny. Páni draků obvykle nemívají tolik dětí, většinou pouze jedno či dvě, ale manželství Askadrina se Syrgerin bylo velmi vřelé. Smrt choti Askadrina hluboce zasáhla, a i když by jako Pán draků mohl žít ještě velmi dlouho (v době smrti paní Syrgerin mu pravděpodobně bylo kolem šedesáti let), o několik měsíců později svou ženu následoval. Draci milují i nenávidí celým srdcem a Askadrinovi puklo srdce žalem. Ztráta manželky ho tak zdeptala, že zapomněl na jednu důležitou věc - před odletem na Ostrov umírajících draků neodložil meč Hrútvang, který nosí Pán draků vždy připjatý u boku, aby před smrtonosnou čepelí byli draci v bezpečí. Tak se meč dostal na ostrov, kde se ho zmocnil Askadrinův bratr Gunnlaug.

Askadrin měl jako drak i jako člověk zlaté oči a převtěloval se v modrého draka.