Varandur

Varandur

Bůh řemesel, božský kovář. Vykoval zbraně a zbroj pro všechny bohy včetně Getenekova štítu, který praskl v jednom ze soubojů s Orlygem a který Getenek odložil na skály u pobřeží země Éllad v blízkosti Hnízd moudrých havranů. Na štítě plyne čas pomaleji než jinde. Varandur také zhotovil meč Hrútvang, který koval v ohni dračího dechu místo v ohni výhně. Drakovi, který mu s výrobou meče pomáhal, za odměnu daroval dračí duši a později i Hrútvang. Varandur naučil lidi země Éllad řemeslům. Jeho nejlepším učedníkem - mečířem byl Rekkeswinth, který v dílně v srdci hory Rá zhotovil jedenáct neobyčejných mečů. Jedním z nich je Wannův meč.