SEVER

 Mirně zvlněné roviny centrálního Élladu pokračují ještě poměrně daleko na sever od řeky Cynibre, pak poměrně náhle ustupují masivu Skal, který přetíná Éllad od moře po Dankrad a tvoří tak jeho severní hranici. Lesy tu nechybí, ale nedosahují takové rozlohy jako lesy centrálního Élladu, o Hvozdu nemluvě. Převažují otevřené prostory. Podnebí je tu drsnější, připomíná podhůří našich hor. Nevyskytuje se tu tolik nadpřirozených bytostí jako třeba na jihu, ale pokud ano, bývají nebezpečnější. Po jedné z plání pod Skalami se například pohybuje stádo koňských koster, které zabíjejí koně a tak rozšiřují své řady. 

Původně se tu rozkládala knížectví Lyugů a Aurixů.

Zajímavé lokality

Hnízda moudrých havranů

Ve skalách na východním pobřeží mají svá Hnízda moudří havrani. Neoplývají výrazně vyšší inteligencí než lidé, ale většinou mají dar předtuchy, intuice či silnější percepce než lidé i ostatní zvířata. Mezi sebou se dorozumívají krákáním, ale dovedou hovořit. Obvykle se pohybují pouze v okolí Hnízd,...

Hora létavců

Na východě, v podhůří Dankradu, se tyčí stolová hora, která bývala hájemstvím koní létavců, dokud si je nepřivlastnila paní Haduwig. Úbočí této hory obývají jedovatí skřítci, takže není jednoduché se nahoru dostat. Přinést pera z kopyt koní létavců proto bylo závěrečnou zkouškou dospělosti pro...

Skály

Skály jsou jednou z nejméně probádaných oblastí země Éllad, protože hned po Dankradu je tady nejjednodušší přijít o život. Samotné prostředí Skal je nehostinné. Neroste tu žádná vegetace, neschůdné skalnaté vrcholky střídají plochy rozžhaveného písku, vodních zdrojů je poskrovnu a často v řečišti...