Hnízda moudrých havranů

Hnízda moudrých havranů

Ve skalách na východním pobřeží mají svá Hnízda moudří havrani. Neoplývají výrazně vyšší inteligencí než lidé, ale většinou mají dar předtuchy, intuice či silnější percepce než lidé i ostatní zvířata. Mezi sebou se dorozumívají krákáním, ale dovedou hovořit. Obvykle se pohybují pouze v okolí Hnízd, ale někdy se ze zvědavosti zatoulají dost daleko, jako například Caradac, který se stal přítelem Siana Hnědookého. V těsném sousedství Hnízd leží na vrcholku hory Getenekův štít, který praskl v jednom ze soubojů Geteneka s Orlygem. Na štítě plyne čas mnohem pomaleji než v okolním světě.