Getenek

Getenek

Druhý nejmocnější bůh země Éllad, vládce podsvětí a mrtvých, smrti, zimy a noci. Getenek je stejně jako Orlyg synem boha první generace Sinadra, zrodil se z jednoho jeho oka. Původně si byli s Orlygem skutečně podobní jako oko oku v hlavě. Oba se však zamilovali do své sestry Fréár a domluvili se, že se o ni budou bít. Vítěz získá Fréár a poražený zčerná, aby se od sebe konečně odlišovali. Getenek jedenáct dní a jedenáct nocí trvající souboj prohrál, protože mu v rozhodujícím okamžiku zakryl oči křídly Orlygův spojenec orel. Orlyg nechal zraněného bratra ležet na bojišti a odvedl si Fréár na horu Rá, kde se stala jeho ženou. Fréár potom Orlyga opila, aby se mohla vrátit ke Getenekovi. Ukryla ho před Orlygem do podsvětí, ošetřila ho a slzami mu opět vybělila tělo. Jen vlasy, vousy a oči zůstaly Getenekovi černé. Pak se Fréár vrátila na Rá, ale nechala u Geteneka medvědici, aby ho zahřívala. Medvěd se pak stal Getenekovým posvátným symbolem a Getenek se také v podobě medvěda s plavou srstí zjevoval. Getenek se ze svých ran v podzemí zotavoval velmi dlouho a protože ho bolelo srdce nad ztrátou bratra a sestry, vyskakovaly mu z hlavy smutné myšlenky, stávaly se neviditelnými bytostmi a skulinami mezi skalami si našly cestu na svět mezi lidi. Tak vzniklo zoufalství, bolest, pomstychtivost, beznaděj, nenávist, nepřátelství, smutek, žal, zloba i utrpení. Ve chvíli, kdy bylo Getenekovi nejhůř, zrodila se Smrt. Getenek si to naštěstí uvědomil včas, spoutal ji mocným kouzlem a učinil ze Smrti svou poslušnou služebnici. Smrt by měla moc i nad ostatními bohy, kdyby jí to Getenek dovolil, a proto si vůči němu Orlyg už nikdy netroufl použít lsti, takže už nikdy nebylo při dalších soubojích, které s sebou bratři svedli, vítěze ani poraženého. Getenek se později zamiloval do Orlygovy a Fréářiny dcery Samalbríny. Orlyg mu ji odmítl dát za manželku, proto ji Getenek musel získat lstí. Se Samalbrínou zplodil Getenek bohyni hněvu Gani a boha války a přírodních pohrom Arranga.