Orlyg

Orlyg

Nejmocnější a nejuctívanější bůh země Éllad, vládce bohů, jemuž nepodléhá jedině Getenek.  Bůh úrody, války, boje, lovu, moci a slávy, ochránce statečných bojovníků. Orlyg, Getenek a Fréár jsou dětmi boha první generace Sinadra. Orlyg a Getenek se zrodili z jeho očí a byli si proto k nerozeznání podobni. Když se oba zamilovali do Fréár, nemohla si mezi nimi vybrat, protože mezi nimi nebyl rozdíl. Bratři se tedy o ni začali bít, ale i po jedenácti dnech a jedenácti nocích byl souboj nerozhodný, protože jejich síly byly vyrovnané. Tehdy kolem Orlyga prolétal orel. Orlyg ho požádal o pomoc a slíbil mu za ni, že se stane jeho posvátným zvířetem. Orel proto v příhodný okamžik zakryl Getenekovi oči křídlem a Orlyg Getenekovi mohl zasadit ránu. Podle dohody poražený Getenek zčernal, aby se bratři od sebe odlišovali. Orel se stal Orlygovým posvátným zvířetem a Orlyg na sebe často bral podobu velkého bílého Orla. S Fréár měl Orlyg šest dětí: Varandura, Viura, Tagiru, Rilanu, Lirg a Samalbrínu. Ta se později stala Getenekovou ženou. Z dětí, které Orlyg zplodil se smrtelnicemi, jsou nejznámější Wanne a Sanduk.