Moudří havrani

Moudří havrani

Od obyčejných havranů se moudří havrani liší zejména tím, že mluví. Hovoří o sobě ovšem jako o někom třetím. Krom toho disponují obrovským věděním, které konkuruje i vědomostem praotce lesních mužíků. Ale moudří havrani nikdy nečetli žádnou z posvátných knih země Éllad. Zdá se, že prostě vědí . Sídlí na ústesech na mořském břehu v severozápadní části země Éllad poblíž skal. Na vrcholek jedné skály poblíž Hnízd moudrých havranů kdysi Getenek odložil štít, který mu praskl v jednou z nesčetných soubojů s Orlygem. Na tomto štítě plyne čas mnohem pomaleji. Možná je právě blízkost tohoto štítu příčinou vysokého věku, kterého se moudří havrani dožívají. Moudří havrani nemají rádi vetřelce a může se stát, že nevítaného návštěvníka uklovou k smrti. Ačkoliv jejich hejna nejsou nijak organizovaná, přesto ctí nejmoudřejšího ze svého středu jako krále. Ten nosí jako odznak svého postavení na krku zlatý obojek se zeleným kamenem. Moudří havrani jsou zvídaví a zvědaví, proto se často vydávají na dlouhé cesty po zemi Éllad i okolí. Nejznámějším z moudrých havranů je Caradac, přítel a průvodce prvního družiníka krále Gudleifra, Siana Hnědookého.