STŘED

Střed země Éllad se klimaticky, faunou a flórou nejvíce podobá evropskému mírnému pásmu, tedy například našemu prostředí. Je podstatně více zalesněn, protože zemědělství nepřekročilo možnosti středověku, a převládají lesy smíšené. Dá se říci, že z celé země Éllad je tato oblast nejvlídnější (pokud si tu život neztrpčují lidé sami častými boji). Možná proto právě odtud vzešly centralizační snahy - Sutriwaxové nemuseli nikdy svou existenci obhajovat vůči nějakým nadpřirozeným bytostem, zbylo jim tak dost energie na to, aby mohli podmanit sousedy. Krom Sutriwaxů tu žily ještě kmeny Neumenů,  Ptyovců  a Cynibrenců.

Zajímavé lokality

Les na řece Stříbrné

Les na Stříbrné leží v samém srdci země Éllad. Je to nejzáhadnější místo centrálního Élladu, v této oblasti vyskytuje nejvíce nadpřirozených bytostí. Ale většinou hranice lesa neopouštějí a pokud se v lese usadí nějaký smrtelník, dovedou s ním vycházet.