CYNIBRENCI

Za pramáti Cynibrenců je pokládána jedna z dcer prvních lidí, Tyrgrela a Ytii, Cynibre. Území Cynibrenců se táhlo v podobě klínu od podhůří Dankradu  do středu Élladu. Na severu ho řeka Cynibre oddělovala od Aurixie, na jihu tvořila hranici mezi Cynibrií a Sutriwaxií řeka Yvolrag. Předposledního knížete Cynibrenců Dagodurna zabil v souboji Halldor z Mortaluny, Dagodurnův nástupce Cadurnus se ujal vlády asi patnáctiletý. Proti němu vznesl nároky jeho strýc Ovan, ale Cadurnus podporován Sutriwaxy svou vládu obhájil. Záhy však za nejasných okolností zemřel, čehož Sutriwaxové využili a Cynibrii připojili. Aurixům se nikdy nepodařilo zcela vyvrátit podezření, že s Cadurnovou smrtí mají něco společného.