PTYOVCI

Národ žijící na břehu moře pokláá za svou pramáti Ptyi, dceru prvních lidí Tyrgrela a Ytii. Na severu jejich území odděluje od Neumenů řeka Chiomára, na jihu tvoří řeka Áslég částečnou hranici mezi nimi a Áslégany. Východně od Áslég však mezi Ptyovci a Áslégany přirozené hranice nejsou a na tomto území se v dobách svobodných knížectví odehrávalo mnoho bojů. Ptyovcům později vládli Kúnové.