SUTRIWAXOVÉ

Podle tradice potomci Sutriwaxe, syna prvních lidí Tyrgrela a Ytii. Jejich území bylo v srdci země Éllad, mělo tedy velmi strategickou polohu, a toho Sutriwaxové patřičně využívali. Sutriwaxové byli nejagresivnějším élladským kmenem a vládou knížete Alara počinaje se jejich expanze stala nezadržitelnou. Malá západní knížectví (Lyugové, Ptyovci, Neumeni, Áslégané) se jim poddala poměrně záhy a bez větších bojů. K ovládnutí Cynibrie napomohly Sutriwaxům nástupnické boje mezi dědici posledního knížete Dagodurna, Aurixie byla připojena díky sňatku kněžice Uda, Anova syna, s dědičkou knížectví Rhonwen. Ottwara byla připojena jako poslední a její dobytí stálo Sutriwaxe nejvíce sil. Krátce po sjednocení země Éllad došlo i u Sutriwaxů k nástupnickým bojům, jejichž důsledkem bylo rozštěpení vládnoucího rodu na větev Miltidů a větev Kúnů a rozdělení země Éllad na dvě království. Nicméně i tak měl tento centralizační proces dalekosáhlé důsledky zejména v tom, že příslušnost k jednotlivým élladským kmenům přestala v novém státním uspořádání hrát roli, a spolu s rozšířením Nového jazyka a víry v jednoho boha po invazi Edagwoňanů tak postupně vznikl vcelku jednotný národ Éllaďanů.