NEUMENI

Praotec kmene, Neumen, byl jedním ze syn prvních lidí Tyrgrela a Ytii. Neumeni jsou pobřežní národ, na severu je odděluje od Lyugů řeka Cynibre, na jihu tvoří hranici mezi nimi a územím Ptyovců Chiomára. Na východě sousedí se Sutriwaxy, ale mezi územím Neumenů a Sutriwaxů nejsou přirozené hranice. Neumeni se později dostali pod nadvládu rodu Kúnů.