SOUSEDSTVÍ ÉLLADU

Vzhledem ke své poloze je země Éllad od svých sousedů poměrně izolovaná. Od Skátrávídu na severu ji dělí Skály, Dankrad tvoří hradbu mezi ní a Attérvidem, jižní hranice tvoří Hvozd a co je za Dračí jehlou v pláních za Hvozdem asi krom Pánů draků nikdo neví... Moře na západě se zdálo být také vynikající ochranou, dokud ho nezdolaly lodě jednověrců z Edagwonu.