SKÁTRÁVÍD

O Skátrávídu se v Élladu ví v zásadě je díky Halldorově výpravě pro druhé Valabrižino vejce. Skátrávídské podnebí je drsnější než Élladské, připomíná skotské nebo norské klima. Zima je tu dlouhá, léto sychravé a deštivé. V létě jsou krátké noci, v zimě svítí slunce jen tři nebo čtyři hodiny denně. Podloží Skátrávídu se skládá z velké části z červeného pískovce, z nějž moře vytváří malebné a fantastické tvary.

Skátrávíd je řízen kněžkami z Golfaduru, jedná se zde tedy o teokracii.

Zajímavé lokality

Brynnveled

Pevnost stojící na úzké pevninské šíji obkružující ze severu masiv Dankradu. Jejím úkolem je jednak hájit tuto jedinou přístupovou cestu z Attérvidu, jednak hájit vydatné naleziště safírů, které patří golfadurskému chrámu. Safírové doly se nalézají přímo pod pevností.

Golfadur

Největší město Skátrávídu. Nachází se v něm Getenekův chrám, v němž bylo uctíváno Valabrižino vejce, dokud jej neukradl a nezničil Halldor z Mortaluny. Kněžky Getenekova chrámu řídí celý Skátrávíd pomocí chrámových strážců, jezdců a poslů. V čele kněžského kollegia stojí kněžka-matka, která chrám...