HALLDOR Z MORTALUNY

prvorozený syn Hallwarda z Mortaluny, rodem Oltramovec. Pážecí službu si odbyl na hradě knížete Aurixů Kergendura, později se vydal s pěti Znovuzrozenými do Skal, aby zjistil, proč tam odtud vycházejí Těla a vraždí lidi. Přinesl odtud jedno z Valabrižiných vajec, proto se musel společně s bratrem Halldrinem vypravit do Skátrávídu, aby z Getenekova chrámu v Golfaduru ukradl i druhé vejce, neboť obě musela být zničena zároveň, jinak pro Éllad představovala velkou hrozbu. Vejce s pomocí Halldrina a Lestenského Kira zničil. Po návratu se společně s Arslanem vydal do Ottwary pro Aralta, přičemž zbavil město Pergnalach démonů s bílou tváří a v paláci čarodějky Jeschuté nalezl Torgnýho Černého, který se stal jeho panošem. V souboji zabil knížete Cynibrenců Dagodurna, čímž nepřímo umožnil Sutriwaxům Cynibrii anektovat. Stal se Kergendurovým a později Udovým rytířem. Na přání vědmy Arambegil se ujal jejího pravnuka Wanna a vychoval ho.