Brynnveled

Brynnveled

Pevnost stojící na úzké pevninské šíji obkružující ze severu masiv Dankradu. Jejím úkolem je jednak hájit tuto jedinou přístupovou cestu z Attérvidu, jednak hájit vydatné naleziště safírů, které patří golfadurskému chrámu. Safírové doly se nalézají přímo pod pevností.