Golfadur

Golfadur

Největší město Skátrávídu. Nachází se v něm Getenekův chrám, v němž bylo uctíváno Valabrižino vejce, dokud jej neukradl a nezničil Halldor z Mortaluny. Kněžky Getenekova chrámu řídí celý Skátrávíd pomocí chrámových strážců, jezdců a poslů. V čele kněžského kollegia stojí kněžka-matka, která chrám opouští pouze výjimečně. Kontakt s vnějším světem obstarává kněžka-vyslankyně, která také bývá nástupkyní kněžky-matky.