Hvozd lesních mužíků

Hvozd lesních mužíků

Hvozd lesních mužíků tvoří jižní hranici země Éllad. Na rozdíl od většiny élladských lesů není smíšený, ale listnatý s převahou dubů a buků. Pramení tu několik élladských řek, ale žádná, která by tekla na jih. Centrální část Hvozdu je tvořena krasovou oblastí. Lesní mužíci jeskynní komplex nazývají Dům a i když přes léto žijí raději rozptýleni po Hvozdu, na zimu se sem stahují. Krom lesních mužíků a ženek neobývá Hvozd mnoho nadpřirozených bytostí, sem tam nějaký dobromyslný skřítek. Lesní mužíci by tu žádnou negativní energii nestrpěli. Lidé lesní mužíky respektují, nikdo by si v Hvozdu netroufl například kácet dříví nebo lovit, ale pokud si tam někdo zaběhne na houby, chrastí či lesní plody, lesním mužíkům to nevadí. Pokud se člověk ke Hvozdu umí chovat s láskou a úctou jako oni, nechají ho tam i žít, jako například Randwulfa Vlčího čenicha, pozdějšího družiníka krále Gudleifra.