HADUWIG

jedna z dívek, které přežily zkázu Severingy díky tomu, že v té době pobývala spolu s několika dalšími pannami u praotce lesních mužíků, který z těchto dívek měl vybrat choť Pánu draků. Haduwig vybrána nebyla, využila chvíle, kdy se praotec lesních mužíků vrátil do světa za duhou a nový praotec ještě nepřišel, ukradla Argunnu, jednu z posvátných knih, kterou lesní mužíci střežili, a díky vědomostem, které z ní načerpala, se stala nejmocnější vědmou země Éllad. Později však přesídlila  do Attérwidu za Dankradem. Ovládla koně létavce. Argunnu v jejích službách přepisovala Arambegil a tím získala obrovské vědomosti. Haduwig ji však nenechala knihu přepsat až do konce, takže ji Arambegil nepředčila. Práci dokončila sama a pak Argunnu vrátila lesním mužíkům.