Další ilustrace...

01.02.2013 20:53

...a tentorát i s výrobním postupem.