Komiks je na cestě

22.03.2012 01:33

A v menu se objevila zvláštní kapitola, které je mu věnovaná. Nahlédněte!