Syntax

21.07.2013 14:35

Objevil se článek o tvorbě záporu, vazba ag+infinitiv, postavení zájmena.