ADALHART

řečený Orlík, jeden z nejlepších vojevodů krále Gudleifra