ADJEKTIVA

ADJEKTIVA

Adjektiva jsou podobně jako substantiva prakticky nesklonná, rozlišují však všechny rody a čísla. Existují tři druhy adjektiv, které se rozlišují podle koncovky maskulina v singuláru.

A. SKLOŇOVÁNÍ ADJEKTIV

1. BEZ KONCOVKY - vzor LAN (celý)

  maskulinum femininum neutrum
singulár LAN LANA LANS
duál LANU LANARAM LANES
triál LANIAM LANIAM LANES
plurál LANUI LANIAM LANES

 

2. S KONCOVKOU - ÁS - vzor ADDÁS (silný)

  maskulinu feminimum neutrum
singulár ADDÁS ADDA ADDAT
duál ADDU ADDARAM ADDET
triál ADDIUM ADDIUM ADDET
plurál ADDUI ADDIUM ADDET

 

3. KONČÍCÍ NA SAMOHLÁSKU (U, E, I, Í)  - vzory THANGU (moudrý), SÍNE (vysoký), ÁSI (bílý)

  maskulinum femininum neutrum
singulár

THANGU

SÍNE

ÁSI

THANGA

SÍNA

ÁSA

THANGUT

SÍNUT

ÁSUT

duál

THANGU

SÍNE

ÁSI

THANGURAM

SÍNERAM

ÁSIRAM

THANGET

SÍNET

ÁSET

triál

THANGUM

SÍNEM

ÁSIM

THANGUM

SÍNEM

ÁSIM

THANGET

SÍNET

ÁSET

pluál

THANGUI

SÍNEI

ÁSI

THANGUM

SÍNEM

ÁSIM

THANGET

SÍNET

ÁSET

 

B. STUPŇOVÁNÍ ADJEKTIV

Adjektiva ve staroélladštině rozlišují obdobně jako indoevropské jazyky pozitiv, komparativ a superlativ.

TE + pozitiv: částice vytyčující velmi vysokou míru vlastnosti (velmi silný)

TE + komparativ: částice vytyčující nežádoucí míru vlastnosti (příliš malý