ALÁK

lodivod Orlanda Hialranidula, zahynul na jeho poslední výpravě do země Éllad