ALWARA

lesní víla žijící  buku u jezera v lese severně od Cynibre, choť Tannova a matka Veselého Reiulfa