ARRO

jeden z lesních mužíků, kteří vychovávali Arnwalda a Waltheriho. Zúčastnil se výpravy do Jižního Edagwonu.