ARTILIX

muž, jejž doprovázel Halldor při zasvěcení v Getenekově chrámu v Golfaduru