Artušovský mýtus

Artušovský mýtus

in: Pevnost 8/2004; článek související s filmem Král Artuš (problematika grálu, charakteristika hlavních postav artušovských legend...)

...Guinevre (Gwenhwyvar)  bezezbytku naplňuje přísloví "Cherchez la famme". Ona sama je dokonale pasivní, apřesto je svou pouhou existencí hybatelkou artušovských legend. Je jednou z jejich nejzáhadnějších postav, protože inormace o jejím původu, skonu, o tom, zda měla vůbec nějaké potomky, ba i o jejím osudu coby Artušovy ženy se velmi různí. Víme o ní všechno, a přitom vůbec nic. Podle nejznámějšího podání byla Artušovi nevěrná s jeho nejlepším rytířem Lancelotem a svůj hřích měla odpykat na hranici. Lancelot ji zachránil, ale nemohl už být více v Artušově družině, proto bojoval Artuš u Camlanu bez něj a proto tam také padl. Ovšem jiné legendy tvrdí, že se Gwenhwyvar spustila s Mordredem, Lancelot ji za to ztrestal smrtí a Mordreda uvrhl do vězení s jejím mrtvým tělem. Mordred se živil jejím masem, dokud sám ve vězení nezahynul. A ještě jiné podání uvádí, že bitva u Camlanu se strhla proto, že Mordred královnu urazil. Král její čest bránil tak zuřivě ne proto, že byla jeho manželkou, ale proto, že Gwenhwyvar bla ve skutečnosti keltskou mateřskou bohyní...

kulatý stůl krále Artuše