ASGEIRR LÉKAŘ

třetí družiník krále Gudlefra pocházející z malého městečka v nížinách pod Dankradem na jihovýchod od Udi. Byl pravděpodobně počat mimo manželské lože, u jeho strýce lékaře se mu dostalo vzdělání. Účastnil se výpravy pro Wetemau. Oženil se se Sojkou, jednou z družek Reiulfovy matky Alwary, a měl syna Kalema a Othildu. Jeho ochráncem je Viur.