ASKADRIN

1. Pán draků, otec Otkera, Ortvina, Tanaquil a Ora

2. Pán draků, syn Ora a Ingerid. Jeho syna Skylinga zabili lidé, proto střežil vnučku Daurné jako oko v hlavě. I tak se Daurné podařilo počít dítě s Wannem. Jejich dcera Lavendgil se po Daurné stala Paní draků.