ÁSLÉGANÉ

Áslégané odvozují svůj původ od Áslég, dcery prvních lidi Tyrgrela a Ytii. Jejich území se rozkládala na jihozápadě země Éllad mezi mořem, Hvozdem lesních mužíků, Zelenou řekou, které je na východě oddělovala od Ottwaranů, a řekou Áslég, která na severu tvořila hranici s Ptyovci. V průběhu sjednocování země Éllad byli bez větších obtíží ovládnuti Sutriwaxi a později spadali pod nadvládu rodu Kúnů.