AURIXOVÉ

Mýtickým praotcem kmene Aurixů je Aurix, syn první ženy Ytii a boha moudrosti Viura. Tím se vysvětluje, proč se mezi Aurixy vždy vyskytovalo poměrně vysoké procento osob s mimořádnými schopnostmi (věděm, čarodějek, mágů aj.), z nichž nejznáější jsou vědma Arambegil a mág Halldrin z Mortaluny. Území Aurixů se rozkládalo na severovýchodě Élladu u Skal, táhlo se od podhůří Dankradu na západ k Ohnivé řece, která vytékala ze Skal a za jejich hranicemi se její ohnivý tok měnil ve vodní. Jižní hranici Aurixie tvořila řeka Cynibre. Aurixové si uchovali samostatnost poměrně dlouho a pod nadvládu Sutriwaxů se dostali vynuceným sňatkem Rhonwen, dcery posledního knížete Aurixů Kergendura, s druhorozeným synem krále Ana Udem. Až do Anovy smrti tak vlastně knížectví Aurixů stále existovalo jako suverénní stát, byť mu již nevládla domácí dynastie. Po Anově smrti, když došlo k rozdělení země Éllad mezi Uda a Mára, pak Aurixie přirozeně spadala do sféry vlivu Miltidů.