BART

bratr Digryna, pozdějšího Itmarova družiníka