BEROHARD

druhorozený syn krále Gudleifra a jeho nástupce. Zúčastnil se výpravy do Jižního Edagwomu. Za ženu pojal princeznu Betlindis, dceru krále Widuwalta, a spojil tak po čtyřech staletích bojů zemi Éllad v jedno království. Jeho potomky byli pozdější král Itmar, dále Ioann, Udi a dcera Éadgyth.