Beseda v rámci měsíce knihy - Luxor 28.3. 2011

Beseda v rámci měsíce knihy - Luxor 28.3. 2011

28.3. 2011 proběhla v Luxoru na Václavském náměstí zhruba hodinu a půl trvající beseda s několika spisovateli, překladateli a nakladateli. Nejzajímavějším hostem byl podle mne pan Pavel Weigel (nar. 1942), spisovatel, básník a překladatel (mimo jiné překládá Stanislava Lema a Kira Bulyčova). Vzhledem k přítomnosti Marty Kubišové se však debata o  knihách bohužel poněkud zvrhla v povídání o zvířátkách a kritiku bývalé i současné politické situace.

Bářino první dobrodružství pěkně vyřádkované v regálech u eskalátoru v prvním patře

 

 

 (foto M. Pavlíková)