BETLINDIS

jediná dcera a dědička krále Widuwalta. Jejím prvním mužem byl Gundkeri Kopiník, bratr Tankreda Bystrozrakého, s nímž uzavřela tajný sňatek. Z tohoto manželství pocházela dcera Arelica. Gundkeriho nechal Widuwalt umučit, Betlindis pak předstírala šílenství a uchýlila se do kláštera. Později se stala ženou Beroharda Miltida a porodila mu tyto děti: Itmara, Ioanna, Uda a Éadgyth.