Bitva u Thermopyl

Bitva u Thermopyl

in: Pevnost 3/2007, str. 100; historické reálie ke stejnojmennému filmu

...A pak se objevil Efialtés z Málidy a za měšec zlaťáků Xerxovi prozradil stezku přes hřeben Anópaii, jíž mohli Peršané Řekům v Thermopylách vpadnout do zad. Xerxés poslal do hor oddíly pod vedením velitele své osobní stráže Hydarna. Byl však Efialtés opravdu zrádce? Mális, jeho vlast, je krajina ležící severně od Thermopyl. To znamená, že byla - stejně jako Fthíe a Thessálie - řeckou koalicí obětována, protože z hlediska Řeků byla za Thermopylami, v oblasti, která byla ponechána Peršanům na pospas. Thessálci se za těchto okolností přidali k Peršanům, protože ti by je jinak zlikvidovali. Měli snad Máliďané jinou volbu? Nechtěl se Efialtés ostatním Řekům pomstít za to, že byla Mális Peršanům vydána? Nechtěl prostě uvolnit cestu obrovskému perskému vojsku, aby přestalo rabovat jeho vlast? Neměl na to tak trochu právo? Těžko říci. Každopádně byl za svůj čin potrestán. Po zásluze...?

Řek bojující s Peršanem,  červenofigurová malba na keramice