BRYVERT

otec Yrmbegil, Karův pán. Poslal Kara do dolů paní Haduwig výměnou za koně létavce za trest, protože zjistil, že mu chodí za dcerou. Byl zabit Skamkelem, synem Otkelovým, jedním z bojovníků, které král Ane Karovi zapůjčil pro boj proti Bryvertovi. Bryvertovy statky pak připadly Karovi.