CHIOMÁRA

dcera knížete Ruothara, panenská kněžna Přední Ottwary, která se dobrovolně vzdala vlády i života, protože jejím přičiněním zahynul Egilólf Vážka, jediný muž, který se odvážilji milovat