CHRESTYN WYANON

1. manželka ottwarského knížete Rodwina, matka knížete Arynona

2. dcera Uda a Rhonwen, již ve snaze usmířit Uda a Mára provdala královna Ingunda za Márova syna Ovanderta Kúna. Udi proto Chrestyn Wyanon zabil