CHRODIELDA

městská čarodějka z Legarty, která pomohla Wannovi získat Pedetridův meč z potopené Severingy a lesnímu mužíkovi Werinherimu vrátila dar řeči.