DAGODURNUS

předposlední kníže Cynibrenců, jejž v souboji zabil Halldor z Mortaluny.